Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_list_bookmarks ›

Od2.5.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'wp_list_bookmarks', $output )
Parametry:
  • (string) $html The HTML list of bookmarks.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the bookmarks list before it is echoed or returned.

Źródło

$html = apply_filters( 'wp_list_bookmarks', $output );