Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_is_mobile ›

Od4.9.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'wp_is_mobile', $is_mobile )
Parametry:
  • (bool) $is_mobile Whether the request is from a mobile device or not.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters whether the request should be treated as coming from a mobile device or not.

Źródło

return apply_filters( 'wp_is_mobile', $is_mobile );