Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_fatal_error_handler_enabled ›

Od5.2.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'wp_fatal_error_handler_enabled', $enabled )
Parametry:
  • (bool) $enabled True if the fatal error handler is enabled, false otherwise.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters whether the fatal error handler is enabled.

Źródło

return apply_filters( 'wp_fatal_error_handler_enabled', $enabled );