Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_count_posts ›

Odn/a
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'wp_count_posts', $counts, $type, $perm )
Zdefiniowane na:
Codex:

This filter is documented in wp-includes/post.php

Źródło

return apply_filters( 'wp_count_posts', $counts, $type, $perm );