Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.found_posts ›

Od2.1.0
Przestarzałyn/a
apply_filters_ref_array( 'found_posts', array( $this->found_posts, &$this )
Parametry: (2)
  • (int) $found_posts The number of posts found.
    Wymagane: Tak
  • (WP_Query) $this The WP_Query instance (passed by reference).
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the number of found posts for the query.

Źródło

$this->found_posts = apply_filters_ref_array( 'found_posts', array( $this->found_posts, &$this ) );