Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_check_post_lock_window ›

Od3.3.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'wp_check_post_lock_window', 150 )
Parametry:
  • (int) $interval The interval in seconds the post lock duration should last, plus 5 seconds. Default 150.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the post lock window duration.

Źródło

$new_lock = ( time() - apply_filters( 'wp_check_post_lock_window', 150 ) + 5 ) . ':' . $active_lock[1];