Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.widgets.php ›

Odn/a
Przestarzałyn/a
do_action( 'widgets.php' )
Zdefiniowane na:
Codex:

This action is documented in wp-admin/includes/ajax-actions.php

Źródło

do_action( 'widgets.php' ); // phpcs:ignore WordPress.NamingConventions.ValidHookName.UseUnderscores