Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.widgets.php ›

Od2.8.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'widgets.php' )
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires early when editing the widgets displayed in sidebars.

Źródło

do_action( 'widgets.php' ); // phpcs:ignore WordPress.NamingConventions.ValidHookName.UseUnderscores