wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.the_widget › WordPress Function

Od2.8.0
Przestarzałyn/a
the_widget ( $widget, $instance = array(), $args = array() )
Parametry: (3)
 • (string) $widget The widget's PHP class name (see class-wp-widget.php).
  Wymagane: Tak
 • (array) $instance Optional. The widget's instance settings. Default empty array.
  Wymagane: Nie
  Domyślny: array()
 • (array) $args { Optional. Array of arguments to configure the display of the widget. @type string $before_widget HTML content that will be prepended to the widget's HTML output. Default `<div class="widget %s">`, where `%s` is the widget's class name. @type string $after_widget HTML content that will be appended to the widget's HTML output. Default `</div>`. @type string $before_title HTML content that will be prepended to the widget's title when displayed. Default `<h2 class="widgettitle">`. @type string $after_title HTML content that will be appended to the widget's title when displayed. Default `</h2>`. }
  Wymagane: Nie
  Domyślny: array()
Zdefiniowane na:
Codex:

Output an arbitrary widget as a template tag.Źródło

function the_widget( $widget, $instance = array(), $args = array() ) {
	global $wp_widget_factory;

	if ( ! isset( $wp_widget_factory->widgets[ $widget ] ) ) {
		_doing_it_wrong(
			__FUNCTION__,
			sprintf(
				/* translators: %s: register_widget() */
				__( 'Widgets need to be registered using %s, before they can be displayed.' ),
				'<code>register_widget()</code>'
			),
			'4.9.0'
		);
		return;
	}

	$widget_obj = $wp_widget_factory->widgets[ $widget ];
	if ( ! ( $widget_obj instanceof WP_Widget ) ) {
		return;
	}

	$default_args     = array(
		'before_widget' => '<div class="widget %s">',
		'after_widget' => '</div>',
		'before_title' => '<h2 class="widgettitle">',
		'after_title'  => '</h2>',
	);
	$args         = wp_parse_args( $args, $default_args );
	$args['before_widget'] = sprintf( $args['before_widget'], $widget_obj->widget_options['classname'] );

	$instance = wp_parse_args( $instance );

	/** This filter is documented in wp-includes/class-wp-widget.php */
	$instance = apply_filters( 'widget_display_callback', $instance, $widget_obj, $args );

	if ( false === $instance ) {
		return;
	}

	/**
	 * Fires before rendering the requested widget.
	 *
	 * @since 3.0.0
	 *
	 * @param string $widget  The widget's class name.
	 * @param array $instance The current widget instance's settings.
	 * @param array $args   An array of the widget's sidebar arguments.
	 */
	do_action( 'the_widget', $widget, $instance, $args );

	$widget_obj->_set( -1 );
	$widget_obj->widget( $args, $instance );
}