Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.the_id ›

Od0.71
Przestarzałyn/a
the_id ( Brak parametrów )
Zdefiniowane na:
Codex:

Display the ID of the current item in the WordPress Loop.Źródło

function the_ID() { // phpcs:ignore WordPress.NamingConventions.ValidFunctionName.FunctionNameInvalid
	echo get_the_ID();
}