Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.user_dashboard_url ›

Od3.1.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'user_dashboard_url', $url, $user_id, $path, $scheme )
Parametry: (4)
 • (string) $url The complete URL including scheme and path.
  Wymagane: Tak
 • (int) $user_id The user ID.
  Wymagane: Tak
 • (string) $path Path relative to the URL. Blank string if no path is specified.
  Wymagane: Tak
 • (string) $scheme Scheme to give the URL context. Accepts 'http', 'https', 'login', 'login_post', 'admin', 'relative' or null.
  Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the dashboard URL for a user.

Źródło

return apply_filters( 'user_dashboard_url', $url, $user_id, $path, $scheme );