Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.upgrader_source_selection ›

Od4.4.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'upgrader_source_selection', $source, $remote_source, $this, $args['hook_extra'] )
Parametry: (4)
 • (string) $source File source location.
  Wymagane: Tak
 • (string) $remote_source Remote file source location.
  Wymagane: Tak
 • (WP_Upgrader) $this WP_Upgrader instance.
  Wymagane: Tak
 • (array) $hook_extra Extra arguments passed to hooked filters.
  Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the source file location for the upgrade package.

Źródło

$source = apply_filters( 'upgrader_source_selection', $source, $remote_source, $this, $args['hook_extra'] );