Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.upgrader_pre_download ›

Od3.7.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'upgrader_pre_download', false, $package, $this )
Parametry: (3)
  • (bool) $reply Whether to bail without returning the package. Default false.
    Wymagane: Tak
  • (string) $package The package file name.
    Wymagane: Tak
  • (WP_Upgrader) $this The WP_Upgrader instance.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters whether to return the package.

Źródło

$reply = apply_filters( 'upgrader_pre_download', false, $package, $this );