Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.update_feedback ›

Odn/a
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'update_feedback', $download->get_error_message()
Zdefiniowane na:
Codex:

Brak opisu

Źródło

apply_filters( 'update_feedback', $download->get_error_message() );