Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.rss_update_frequency ›

Odn/a
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'rss_update_frequency', '1' )
Zdefiniowane na:
Codex:

This filter is documented in wp-includes/feed-rss2.php

Źródło

echo apply_filters( 'rss_update_frequency', '1' );