Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.{$type}_send_to_editor_url ›

Odn/a
Przestarzałyn/a
apply_filters( "{$type}_send_to_editor_url", $html, $src, $link_text )
Zdefiniowane na:
Codex:

This filter is documented in wp-admin/includes/media.php

Źródło

$html = apply_filters( "{$type}_send_to_editor_url", $html, $src, $link_text );