Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.twentytwenty_end_of_post_meta_list ›

Od1.0.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'twentytwenty_end_of_post_meta_list', $post_id )
Parametry:
  • (int) $post_ID Post ID.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires after post meta html display.

Allow output of additional post meta info to be added by child themes and plugins.

Źródło

do_action( 'twentytwenty_end_of_post_meta_list', $post_id );