Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.twentyfifteen_custom_background_args ›

OdTwenty Fifteen 1.0
Przestarzałyn/a
Parametry:
  • (array) $args { An array of custom-header support arguments. @type string $default-color Default color of the header. @type string $default-attachment Default attachment of the header. }
    Wymagane: Nie
    Domyślny:
Zdefiniowane na:
Codex:

Filter Twenty Fifteen custom-header support arguments.

Źródło

apply_filters(