Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.trashed_post_comments ›

Od2.9.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'trashed_post_comments', $post_id, $statuses )
Parametry: (2)
  • (int) $post_id Post ID.
    Wymagane: Tak
  • (array) $statuses Array of comment statuses.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires after comments are sent to the trash.

Źródło

do_action( 'trashed_post_comments', $post_id, $statuses );