Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.untrash_post_comments ›

Od2.9.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'untrash_post_comments', $post_id )
Parametry:
  • (int) $post_id Post ID.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires before comments are restored for a post from the trash.

Źródło

do_action( 'untrash_post_comments', $post_id );