Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.taxonomy_labels_{$taxonomy} ›

Od4.4.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( "taxonomy_labels_{$taxonomy}", $labels )
Parametry:
  • (object) $labels Object with labels for the taxonomy as member variables.
    Wymagane: Tak
Zobacz:
  • get_taxonomy_labels()
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the labels of a specific taxonomy.

The dynamic portion of the hook name, $taxonomy, refers to the taxonomy slug.

Źródło

$labels = apply_filters( "taxonomy_labels_{$taxonomy}", $labels );