Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.tagsperpage ›

Od2.7.0
Przestarzały
apply_filters( 'tagsperpage', $tags_per_page )
Parametry:
  • (int) $tags_per_page Number of tags to be displayed. Default 20.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the number of terms displayed per page for the Tags list table.

Źródło

$tags_per_page = apply_filters( 'tagsperpage', $tags_per_page );