Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.submitpost_box ›

Od2.5.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'submitpost_box', $post )
Parametry:
  • (WP_Post) $post Post object.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires before meta boxes with 'side' context are output for all post types other than 'page'.

The submitpost box is a meta box with 'side' context, so this hook fires just before it is output.

Źródło

do_action( 'submitpost_box', $post );