Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.submitlink_box ›

Od2.5.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'submitlink_box' )
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires at the end of the Publish box in the Link editing screen.

Źródło

do_action( 'submitlink_box' );