Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.tool_box ›

Od2.8.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'tool_box' )
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires at the end of the Tools Administration screen.

Powiązane Hooks: submitpost_box, submitlink_box

Źródło

do_action( 'tool_box' );