Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.screen_options_show_submit ›

Od4.4.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'screen_options_show_submit', false, $this )
Parametry: (2)
  • (bool) $show_button Whether to show Screen Options submit button. Default false.
    Wymagane: Tak
  • (WP_Screen) $this Current WP_Screen instance.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters whether to show the Screen Options submit button.

Źródło

$show_button = apply_filters( 'screen_options_show_submit', false, $this );