Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów._delete_option_fresh_site ›

Od4.7.0
Przestarzałyn/a
_delete_option_fresh_site ( Brak parametrów )
Dostęp:
  • private
Zdefiniowane na:
Codex:

Delete the fresh site option.Źródło

function _delete_option_fresh_site() {
	update_option( 'fresh_site', '0' );
}