Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.feed_links_show_posts_feed ›

Od4.4.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'feed_links_show_posts_feed', true )
Parametry:
  • (bool) $show Whether to display the posts feed link. Default true.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters whether to display the posts feed link.

Źródło

if ( apply_filters( 'feed_links_show_posts_feed', true ) ) {