Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.rewrite_rules ›

Od1.5.0
Przestarzały
apply_filters( 'rewrite_rules', $rules )
Parametry:
  • (string) $rules mod_rewrite Rewrite rules formatted for .htaccess.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the list of rewrite rules formatted for output to an .htaccess file.

Źródło

return apply_filters( 'rewrite_rules', $rules );