Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.rest_{$this->taxonomy}_query ›

Od4.7.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( "rest_{$this->taxonomy}_query", $prepared_args, $request )
Parametry: (2)
 • (array) $prepared_args Array of arguments to be passed to get_terms().
  Wymagane: Tak
 • (WP_REST_Request) $request The current request.
  Wymagane: Tak
Linki:
  Zdefiniowane na:
  Codex:

  Filters the query arguments before passing them to get_terms().

  The dynamic portion of the hook name, $this->taxonomy, refers to the taxonomy slug.

  Enables adding extra arguments or setting defaults for a terms collection request.

  Źródło

  $prepared_args = apply_filters( "rest_{$this->taxonomy}_query", $prepared_args, $request );