Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.rest_{$this->taxonomy}_collection_params ›

Od4.7.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( "rest_{$this->taxonomy}_collection_params", $query_params, $taxonomy )
Parametry: (2)
  • (array) $query_params JSON Schema-formatted collection parameters.
    Wymagane: Tak
  • (WP_Taxonomy) $taxonomy Taxonomy object.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filter collection parameters for the terms controller.

The dynamic part of the filter $this->taxonomy refers to the taxonomy slug for the controller.

This filter registers the collection parameter, but does not map the collection parameter to an internal WP_TermQuery parameter. Use the `rest{$this->taxonomy}_query` filter to set WP_Term_Query parameters.

Źródło

return apply_filters( "rest_{$this->taxonomy}_collection_params", $query_params, $taxonomy );