Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.rest_{$this->post_type}_collection_params ›

Od4.7.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( "rest_{$this->post_type}_collection_params", $query_params, $post_type )
Parametry: (2)
  • (array) $query_params JSON Schema-formatted collection parameters.
    Wymagane: Tak
  • (WP_Post_Type) $post_type Post type object.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filter collection parameters for the posts controller.

The dynamic part of the filter $this->post_type refers to the post type slug for the controller.

This filter registers the collection parameter, but does not map the collection parameter to an internal WPQuery parameter. Use the `rest{$this->post_type}_query` filter to set WP_Query parameters.

Źródło

return apply_filters( "rest_{$this->post_type}_collection_params", $query_params, $post_type );