Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.rest_cookie_collect_status ›

Od4.4.0
Przestarzałyn/a
rest_cookie_collect_status ( Brak parametrów )
Zobacz:
Zdefiniowane na:
Codex:

Collects cookie authentication status.

Collects errors from wp_validate_auth_cookie for use by rest_cookie_check_errors.Źródło

function rest_cookie_collect_status() {
	global $wp_rest_auth_cookie;

	$status_type = current_action();

	if ( 'auth_cookie_valid' !== $status_type ) {
		$wp_rest_auth_cookie = substr( $status_type, 12 );
		return;
	}

	$wp_rest_auth_cookie = true;
}