Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.rest_comment_collection_params ›

Od4.7.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'rest_comment_collection_params', $query_params )
Parametry:
  • (array) $query_params JSON Schema-formatted collection parameters.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filter collection parameters for the comments controller.

This filter registers the collection parameter, but does not map the collection parameter to an internal WP_Comment_Query parameter. Use the rest_comment_query filter to set WP_Comment_Query parameters.

Źródło

return apply_filters( 'rest_comment_collection_params', $query_params );