Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.recovery_mode_email ›

Od5.2.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'recovery_mode_email', $email, $url )
Parametry: (2)
  • (array) $email Used to build wp_mail().
    Wymagane: Tak
  • (string) $url URL to enter recovery mode.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filter the contents of the Recovery Mode email.

Źródło

$email = apply_filters( 'recovery_mode_email', $email, $url );