Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.pre_trash_post ›

Od4.9.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'pre_trash_post', null, $post )
Parametry: (2)
  • (bool) $trash Whether to go forward with trashing.
    Wymagane: Tak
  • (WP_Post) $post Post object.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters whether a post trashing should take place.

Źródło

$check = apply_filters( 'pre_trash_post', null, $post );