Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_trash_post ›

Od3.3.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'wp_trash_post', $post_id )
Parametry:
  • (int) $post_id Post ID.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires before a post is sent to the trash.

Źródło

do_action( 'wp_trash_post', $post_id );