Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_trash_post ›

Odn/a
Przestarzałyn/a
do_action( 'wp_trash_post', $post_id )
Zdefiniowane na:
Codex:

This action is documented in wp-includes/post.php

Źródło

do_action( 'wp_trash_post', $post_id );