Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.post_updated ›

Od3.0.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'post_updated', $post_ID, $post_after, $post_before )
Parametry: (3)
  • (int) $post_ID Post ID.
    Wymagane: Tak
  • (WP_Post) $post_after Post object following the update.
    Wymagane: Tak
  • (WP_Post) $post_before Post object before the update.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires once an existing post has been updated.

Źródło

do_action( 'post_updated', $post_ID, $post_after, $post_before );