Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.number_format_i18n ›

Od4.9.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'number_format_i18n', $formatted, $number, $decimals )
Parametry: (3)
  • (string) $formatted Converted number in string format.
    Wymagane: Tak
  • (float) $number The number to convert based on locale.
    Wymagane: Tak
  • (int) $decimals Precision of the number of decimal places.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the number formatted based on the locale.

Źródło

return apply_filters( 'number_format_i18n', $formatted, $number, $decimals );