Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.ms_user_list_site_actions ›

Od3.1.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'ms_user_list_site_actions', $actions, $val->userblog_id )
Parametry: (2)
  • (string[]) $actions An array of action links to be displayed. Default 'Edit', 'View'.
    Wymagane: Tak
  • (int) $userblog_id The site ID.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the action links displayed next the sites a user belongs to in the Network Admin Users list table.

Źródło

$actions = apply_filters( 'ms_user_list_site_actions', $actions, $val->userblog_id );