Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.media_meta ›

Od2.5.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'media_meta', $media_dims, $post )
Parametry: (2)
  • (string) $media_dims The HTML markup containing the media dimensions.
    Wymagane: Tak
  • (WP_Post) $post The WP_Post attachment object.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the media metadata.

Źródło

$media_dims = apply_filters( 'media_meta', $media_dims, $post );