Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.media_upload_tabs ›

Odn/a
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'media_upload_tabs', $tabs )
Zdefiniowane na:
Codex:

This filter is documented in wp-admin/includes/media.php

Źródło

$tabs = apply_filters( 'media_upload_tabs', $tabs );