Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.media_embedded_in_content_allowed_types ›

Od4.2.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'media_embedded_in_content_allowed_types', array( 'audio', 'video', 'object', 'embed', 'iframe' )
Parametry:
  • (array) $allowed_media_types An array of allowed media types. Default media types are 'audio', 'video', 'object', 'embed', and 'iframe'.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the embedded media types that are allowed to be returned from the content blob.

Źródło

$allowed_media_types = apply_filters( 'media_embedded_in_content_allowed_types', array( 'audio', 'video', 'object', 'embed', 'iframe' ) );