Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.is_multi_author ›

Od3.2.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'is_multi_author', (bool)
Parametry:
  • (bool) $is_multi_author Whether $is_multi_author should evaluate as true.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters whether the site has more than one author with published posts.

Źródło

return apply_filters( 'is_multi_author', (bool) $is_multi_author );