Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.is_header_video_active ›

Od4.7.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'is_header_video_active', $show_video )
Parametry:
  • (bool) $show_video Whether the custom header video should be shown. Returns the value of the theme setting for the `custom-header`'s `video-active-callback`. If no callback is set, the default value is that of `is_front_page()`.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Modify whether the custom header video is eligible to show on the current page.

Źródło

return apply_filters( 'is_header_video_active', $show_video );