Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.heartbeat_nopriv_tick ›

Od3.6.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'heartbeat_nopriv_tick', $response, $screen_id )
Parametry: (2)
  • (array) $response The no-priv Heartbeat response.
    Wymagane: Tak
  • (string) $screen_id The screen id.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires when Heartbeat ticks in no-privilege environments.

Allows the transport to be easily replaced with long-polling.

Źródło

do_action( 'heartbeat_nopriv_tick', $response, $screen_id );