Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.heartbeat_nopriv_received ›

Od3.6.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'heartbeat_nopriv_received', $response, $data, $screen_id )
Parametry: (3)
  • (array) $response The no-priv Heartbeat response.
    Wymagane: Tak
  • (array) $data The $_POST data sent.
    Wymagane: Tak
  • (string) $screen_id The screen id.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters Heartbeat Ajax response in no-privilege environments.

Źródło

$response = apply_filters( 'heartbeat_nopriv_received', $response, $data, $screen_id );