Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_the_author_{$field} ›

Od4.3.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( "get_the_author_{$field}", $value, $user_id, $original_user_id )
Parametry: (3)
  • (string) $value The value of the metadata.
    Wymagane: Tak
  • (int) $user_id The user ID for the value.
    Wymagane: Tak
  • (int|false) $original_user_id The original user ID, as passed to the function.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the value of the requested user metadata.

The filter name is dynamic and depends on the $field parameter of the function.

Źródło

return apply_filters( "get_the_author_{$field}", $value, $user_id, $original_user_id );