Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_object_subtype_{$object_type} ›

Od4.9.8
Przestarzałyn/a
apply_filters( "get_object_subtype_{$object_type}", $object_subtype, $object_id )
Parametry: (2)
  • (string) $object_subtype Empty string to override.
    Wymagane: Tak
  • (int) $object_id ID of the object to get the subtype for.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the object subtype identifier for a non standard object type.

The dynamic portion of the hook, $object_type, refers to the object type (post, comment, term, or user).

Źródło

return apply_filters( "get_object_subtype_{$object_type}", $object_subtype, $object_id );