Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.default_page_template_title ›

Odn/a
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'default_page_template_title', __( 'Default Template' )
Zdefiniowane na:
Codex:

This filter is documented in wp-admin/includes/meta-boxes.php

Źródło

$default_title = apply_filters( 'default_page_template_title', __( 'Default Template' ), 'quick-edit' );