Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_paged_template ›

Od1.5.0
Przestarzały4.7.0
get_paged_template ( Brak parametrów )
Powrót:
  • (string) Full path to paged template file.
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieve path of paged template in current or parent template.Źródło

function get_paged_template() {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '4.7.0' );

	return get_query_template( 'paged' );
}